CE-mærkning af maskiner og anlæg

CE-mærkning er ikke raketvidenskab, men ofte er arbejdet med at dokumentere de sikkerhedsmæssige overvejelser lidt til overs i en hektisk hverdag.

Hos CACO ApS kan I få rådgivning og hjælp til:

 • risikovurdering af maskinen
 • design af produktions- og brugervenlige sikringsløsninger.
 • fremskaffelse af dokumentation for at maskinen overholder alle relevante krav i direktivet
 • udarbejdelse af brugsanvisning.
 • udarbejdelse af EF-overensstemmelseserklæring.
 • samling af Det Tekniske dossier.

Så kan I bruge jeres ressourcer på det I er gode til

– nemlig at bygge maskiner!

Nye maskiner

Når du sætter CE – mærket på en maskine, garantere du at maskinen overholder et eller flere CE – mærkningsdirektiver.

En CE – mærket maskine skal derfor, blandt andet, overholde relevante punkter i Maskindirektivets Væsentlige Sikkerheds og Sundhedskrav.

Fabrikanten har inden CE – mærkning pligt til:

 • At lave en risikovurdering af den maskine han har tænkt sig at bygge
 • På baggrund af risikovurdering, at designe og bygge en sikker maskine.
 • Lave eller skaffe dokumentation for at maskinen overholder alle relevante krav i direktivet, dvs. at den er sikkert indrettet og dokumenteret, herunder en skriftlig risikovurdering.
 • At udarbejde en brugsanvisning.
 • Udarbejde og underskrive en EF-overensstemmelses-erklæring.
 • Fremstille et maskinskilt på maskinen med navn, adresse, maskintype, data, årgang samt CE-mærke.

CE-mærkning af løfteåg

Må man selv fremstille og CE – mærke løfteåg?

Ja! Det må man gerne!

Løfteåg skal CE – mærkes i henhold til Maskindirektivet.

Og de skal fremstilles efter standarden DS/EN 13155 – Kraner – Sikkerhed – Ikke-fastspændte løfteanordninger til lastning

Denne standard har en ingeniørmæssig og en praktisk tilgang til fremstilling og dokumentation af løfteåg.

Så skal du blot fremstillet et enkelt løfteåg, vælger vi den praktiske tilgang:

 • Byg det
 • Test det
 • Dokumenter det
 • Påsæt mærkning
 • Brug det

Ombygning af maskiner

Skal maskinen have en ny CE – mærkning, efter at man har bygget den om?

Det kommer an på omfanget af ombygningen.

Hvis du ændre på; kapacitet, funktion, betjening og sikkerhedsfunktioner, på en gang, altså en fuldstændig ombygning af maskinen, er der ingen vej udenom – Så skal der en ny CE mærkning til.

Har du ændret på enkelte af de ovenstående, eller tilføjet nye farekilder, kommer det an på en vurdering.

Kassetipper.

Sådan hjælper caco med CE – mærkning

Risikovurdering

 • Vi gennemgår Maskinen sikkerhedsmæssigt. Konstateres der mangler, giver vi, i samarbejde med dem, anvisning på egnede sikringsløsninger.
 • Vi udarbejder en risikovurdering for Maskinen, herunder verificering i henhold til relevante sikkerhedsmæssige standarder.
 • Risikovurderingen udføres i overensstemmelse med Maskindirektivet og DS/EN ISO 12100 – Maskinsikkerhed – Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse, 
 • og omfatter:
 • Linjens brug og begrænsninger
  • FarekildeidentifikationBeskrivelse af farekilder
  • Krævet risikoreduktion
  • Beskrivelse af sikringsløsninger.
 • Der gives forslag til sikkerhedsrelateret indhold til Maskinens brugsanvisning.
 • Krav til elektrisk udstyr og Sikkerhedsfunktioner og deres krævede pålidelighed fastlægges.
 • Vi udarbejder forslag til Overensstemmelseserklæring for Maskinen, til underskrift af jer.
 • Vi leverer oplæg til hvilke informationer der skal fremgå af Linjens maskinskilt.

Brugsanvisning

Din maskine skal naturligvis have en brugsanvisning, så ud over at give forslag til sikkerhedsrelateret indhold til Maskinens brugsanvisning, kan du få hjælp til at skrive brugsanvisningen.

Omfanget aftaler vi.

Det Tekniske Dossier (Maskinens sagsmappe)

For at sikrer dig at du kan huske, og dokumentere, dine beslutninger og valg i forbindelse med konstruktion af maskinen ( og fordi du skal), samler du dokumentationen i en sagsmappe.

Mappen skal ikke foreligge i en samlet papirudgave, men må gerne ligge didgitalt forskellige steder i jeres system.

Du kan få hjælp til at samle og strukturere din dokumentation.