Sikkerhedsmæssig gennemgang af maskiner og anlæg

Er I i tvivl om hvorvidt jeres maskiner eller anlæg lever op til gældende regler,
kan vi foretage en sikkerhedsmæssig gennemgang:

gennemgang af maskiner og anlæg

Regler og “Best practice” ændrer sig over tid.

Så maskiner og anlæg, som var i orden på installationstidspunktet, kan med tiden trænge til en gennemgang, for at sikre at de til stadighed lever op til de ændrede regler.

Ombygninger og optimeringer kan også have medført, at der er blevet flyttet om på maskiner og afskærmninger, så ting der tidligere var sikre, ikke længere er helt så sikre.

Du kan få hjælp til en gennemgang og vurdering af dine eksisterende maskiner og anlæg.

Gennemgangen tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets regler og vejledninger.

Sådan hjælper caco med Maskingennemgang

  • Gennemgang af maskinen eller anlægget
  • Udarbejdelse af rapport der udpeger mulige forbedringer
  • Forslag til udbedrende tiltag
  • Prioritering af opgaverne i forhold til risici og økonomi